در حال نمایش 5 نتیجه

واشر

برای دریافت مشاوه رایگان یا سفارش انواع واشر و دیگر اتصالات لوله با کارشناسان آهن باما تماس بگیرید.

فلنج

برای دریافت مشاوه رایگان یا سفارش انواع فلنج و دیگر اتصالات لوله با کارشناسان آهن باما تماس بگیرید.

سه راهی

برای دریافت مشاوه رایگان یا سفارش انواع سه راهی و دیگر اتصالات لوله با کارشناسان آهن باما تماس بگیرید.

کوپلینگ

برای دریافت مشاوه رایگان یا سفارش انواع کوپلینگ و دیگر اتصالات لوله با کارشناسان آهن باما تماس بگیرید.

زانویی

برای دریافت مشاوه رایگان یا سفارش انواع زانویی و دیگر اتصالات لوله با کارشناسان آهن باما تماس بگیرید.