نمایش دادن همه 7 نتیجه

آهن اسفنجی (3)

سایر مواد اولیه فولاد (4)

آهن اسفنجی (بریکت سرد)

برای دریافت مشاوه رایگان یا سفارش آهن اسفنجی (بریکت سرد) با کارشناسان آهن باما تماس بگیرید.

آهن اسفنجی (لوله)

برای دریافت مشاوه رایگان یا سفارش انواع آهن اسفنجی با کارشناسان آهن باما تماس بگیرید.

لجن آهن (اکسیدی)

برای دریافت مشاوه رایگان یا سفارش لجن آهن (اکسیدی) با کارشناسان آهن باما تماس بگیرید.

پوسته اکسیدی

برای دریافت مشاوه رایگان یا سفارش انواع پوسته اکسیدی با کارشناسان آهن باما تماس بگیرید.

گندله

برای دریافت مشاوه رایگان یا سفارش انواع گندله آهن با کارشناسان آهن باما تماس بگیرید.

سنگ آهن

برای دریافت مشاوه رایگان یا سفارش انواع سنگ آهن با کارشناسان آهن باما تماس بگیرید.

آهن اسفنجی (لوله خرد شده)

برای دریافت مشاوه رایگان یا سفارش انواع آهن اسفنجی با کارشناسان آهن باما تماس بگیرید.